Naziv tvrtke:
Šimun d.o.o.
Sjedište tvrtke:
H. V. Hrvatinića 81
32100 Vinkovci
Pravna forma:
Telefon:
+385 32 306569
Fax:
+385 32 306531
E-mail:
Matični broj:
030024430
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
3702197
IBAN:
BIC: