Naziv tvrtke:
Šimun d.o.o.
Sjedište tvrtke:
H. V. Hrvatinića 81
32100 Vinkovci
Pravna forma:
Društvo s ograničenom odgovornošću (d. o. o.)
Telefon:
+385 32 306569
Fax:
+385 32 306531
E-mail:
Matični broj:
78300326512
Sudski registar:
Trgovački sud u Osijeku
OIB:
030024430
PDV-ID:
78300326512
IBAN:
HR3324020061100282365
BIC
ESBCHR22
GISA broj: