Naziv tvrtke:
Šimun d.o.o.
Sjedište tvrtke:
H. V. Hrvatinica 81
HR-32000 Vinkovci
Pravna forma:
Telefon:
032/306569
Fax:
032/306531
E-mail:
Matični broj:
3702197
Sudski registar:
Trgovački sud u Osijeku
Matični broj subjekta:
030024430
PDV-ID:
78300326512
Banka:
Erste banka
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR3324020061100282365